header
زمان

جمعه 25 بهمن 1392

تبلیغات

آموزش 24 زبان زنده دنیا Rosetta Stone
ROSETTA STONE LEARNING LANGUAGE
جدید ترین و بی نظیر ترین متد آموزش زبانهای خارجی به روش رزتا استون

بهترین متد آموزش زبان های مختلف روشی است که در این نرم افزار ارائه می شود و شما را مجذوب زبان مورد نظرتان می کند.این مجموعه محصول شرکت معتبر rosetta stone میباشد که بر روی آموزش زبان های موجود در سرتاسر دنیا فعالیت می کند. این مجوعه شامل 24 زبان زنده دنیا می باشد شامل:

عربی
روسی
زبان انگلیسی(US)
لهستانی
آلمانی
یونانی
هلندی
لاتین
چینی
ترکی
پرتغالی
انگلیسی(UK)
ایتالیائی
دانمارکی
اسپانیائی
کره ای
فرانسوی
تایلندی
ژاپنی
ویتنامی
سطح ولزی
آفریقایی(Swahili)

با مراجعه به سایت اصلی شرکت ارائه کننده این نرم افزار به ارزش این نرم افزار پی خواهید برد:
http://www.rosettastone.com مبلغ 6000 دلار هزینه تمامی نرم افزارهای این شرکت است.

به قیمت بی نظیر 12000 تومان
RosettaStone زبان را به صورت یک دنباله گام به گام از دروس ساختاری به شما آموزش می دهد. این روش در دنیا به Dynamic Immersion معروف است.

نرم افزار آموزش زبان های خارجی با تشخیص گفتار برای تمرین لهجه
با بیش از 8000 تصویر و عبارت در 312 درس
در حدود 850 ساعت آموزش تصویری و ویدئویی
شرح دروس با مهارت های زندگی
شامل بخش مرجع جهت یادگیری واژگان و گرامر بدون فهرست
تمرین ، پیش نمایش و امتحان برای هر درس بصورت خودآموز و خودکار


نحوه آموزش : به این گونه است که شما در این شیوه کاملا اکتیو هستید یعنی آموزش از طریق نشان دادن عکس و بیان لغات و جملات مربوط به آن عکس می باشد. و در پایان هر درس شما را امتحان می کند و نحوه تلفظ و دیکته خود را کاملا می توانید تقویت کنید و به مهارت های دیداری و شنیداری کاملی از زبان مورد نظر دست یابید و... موضوعات در هر یک از زبان ها شامل این موارد می باشند :بخش اول اسم ها و حروف اضافه مقدماتی فعل ها : زمان حال استمراری صفت توصیفی اعداد اصلی و شمارش یک تا ده - مفرد و جمع : اسم ها و فعل های زمان حال اخباری اعداد و ساعت سئوال و جواب ، ضمیر شخصی ، زمان حال اخباری فعل "بودن" - غذا خوردن و آشامدین ، مفعول بی واسطه - لباس و اباس پوشیدن : فعل های مثبت و منفی ، مفعول بی واسطه چه کسی ، چه چیزی ، کجا ، کدام ، ضمیر ها و صفت های استفهامی(سئوالی) - بازنگری بخش اول بخش دوم - فعل های بیشتر : زمان حال استمراری انسان ها و حیوان ها : ضمیر های بی واسطه ، چه کسی ، آن (اشاره به دور) - بزرگ و کوچک : اسم ها ، صفت های توصیفی شکل ها و رنگ ها ، صفت های توصیفی : اسم های تفضیلی ، ضمیرها- چپ و راست : مال او (مرد) مال او (زن) ، ضمیر ملکی فعل ها : شکل های منفی فاعل مرکب حروف اضافه بیشتر - سر ، صورت ، دست ها و پا ها ، ضمیر های اسمی و ملکی زمان حال استمراری ، زمان حال کامل (ماضی نقلی) و زمان آینده با فعل خواستن - بازنگری بخش دوم بخش سوم - وصف کردن مردمان : صفت های توصیفی - کمیت ها : رابطه هاب کمیتی بیشتر درباره لباس داخل ، بیرون ، حروف اضافه - بیشتر درباره رنگ ها و شماره ها - حیوان ها ، واقعی ، غیر واقعی انسان بودن : صفت های توصیفی حرفه ها و حالت ها : صفت های توصیفی عضو های بدن و تصویرها - وقت ساعت ، وقت روز بازنگری بخش سه بخش چهارم پرسش و جواب : شکل های پرسشی فعل ها باز – بسته ، با هم – جدا ، راست – خم شماره ها تا یکصد مردم و صحبت کردن آمدن و رفتن ، خواب و بیدار - چند فعلی ها ، در حالی که نسبت های خانوادگی همه کس ، یک کسی ، هیچ کس ، هر کسی خودرو ها ، فعل های وابسته و حروف اضافه - حروف اضافه و مفعول های حروف اضافه : با و بی بازنگری بخش چهار بخش پنجم - افزایش ، کاهش ، ضرب و تقسیم اسم ها و ضمیرهای ملکی زمان حال استمراری ، زمان حال کامل و آینده با فعل "خواستن" شماره های بیشتر مفعول های بی واسطه و با واسطه گرم و سرد انواع اشیاء مبلمان خانه ، لباس و ابزار کم ، زیاد ، بیشتر ، کمتر فعل های بیشتر : حرکت های انسان حالت های انسان - بازنگری بخش پنج بخش ششم - بودن و داشتن : زمان حال و گذشته زمان حال استمراری ، زمان حال کامل و آینده با فعل "خواستن" توصیف بیشتر درباره مردم ، صفت های اشاره واحد های اشیاء نه این – نه آن (هیچیک) ، هم این – هم آن (هردو) - فعل ها : زمان حال ، زمان گذشته ، ضمیر موصولی نام ها زمان حال استمراری ، زمان حال کامل و زمان آینده با فعل "خواستن" - بیشتر درباره واحد های اشیاء - تنها ، جمعیت ، دوست ، فعل های مجهول پیشه ها و وضعیت ها ، فعالیت ها - بازنگری بخش شش بخش هفتم - فعل های بیشتر فعل های بیشتر ، صفت ها و ضمیر های استفهامی (پرسشی) ، معمولا - سریع و آسان فصل های سال - همه ، هیچ یک ، برخی ، بیشترین ، هر دو ، هیچیک ، دیگر هیچیک و هر دو : صفت های اشاره شکل ها و محل ها ، حروف اضافه ، همه ، بیشترین چپ و راست ، پر و خالی - حروف اضافه ، بالا و پایین ، غیره فعل های بیشتر صرف کردن فعل - بازنگری بخش هفتم بخش هشتم - شماره های ترتیبی هستم و نیستم : تعریف بیشتر شرایط حال - مانند ، تقریبا همه ، یک ، دیگران ، بیشترین ، همه : ضمیرهای اشاره فضا ، جغرافیا ، کشورها خیابان ها و پیاده رو ها حیوان های خانگی و انواع لباس ، صفت های ملکی و ضمیرها صفت های تفضیلی و عالی دور و نزدیک ، شکل های صفت تفضیلی - مکان ها ، حرف های اضافه گرفتن آدرس : من چگونه می توانم بروم به - فعالیت ها ، فعل های بیشتر بازنگری بخش هشت بخش نهم مقایسه : مشابه و متفاوت پرسش کردن ، ضمیرهای استفهامی (پرسشی) ، صفت و قید حالات و فعالیت های معمول و غیر معمول روش های خطاب کردن : رسمی و غیر رسمی ، مفرد و جمع زنده ، مرده ، خوابیدن ، خواب دیدن ، فکر کردن ضمیر های شخصی : مفرد و جمع احتیاج داشتن – خواستن ، ضمیر های با واسطه و بی واسطه دوست داشتن ، انتخاب کردن ، پیشکش کردن ، گمان کردن - فعالیت ها و اصطلاحات اداری فعل های معین شرطی ، کمک خواستن بازنگری بخش نه بخش دهم فعالیت های پی در پی ، نوشتن ، خوردن و شستن گفت و گو های روزانه مسافرت و حمل و نقل لباسشویی ، شستن ، خشک کردن ، تا کردن و پوشیدن فعل مجهول : گذشته ، حال و آینده فعالیت های مربوط به آشپزخانه و غذا خوردن، لوازم و وسائل آشپزخانه شستن لباس پوشیدن و آراستن اندازه گیری : طول ، وزن ، حجم ، درجه حرارت و فاصله اندازه گیری : درجه حرارت ، سرعت ، فاصله و زمان درود و گفت و شنود : همایش های اجتماعی ، مکالمه تلفنی بازنگری بخش ده بخش یازدهم پرسش ها و درخواست ها ، پرسش و پاسخ ها - زمان های فعل در شکل فعل مجهول : زمان حال ، آینده و حال کامل لباس پوشیدن : شغل ها ، فعالیت ها و ملیت ها اشارات و حرکات در سخن گفتن ، حالات و روابط متقابل - داخل شدن ، خارج شدن ، بازکردن ، بستن ، ترک کردن – بازگشتن فعالیت های بدنی ساده خودرو ها و علائم راهنمایی سئوال و جواب با استفاده از فعل های زمان حال ، گذشته و آینده - صفت ها و فعل ها در وموارد خسارت یا فاسد شدن ، فعل های معلوم و مجهول - مصدرها : کلمه های متضاد : خوب – بد ، شروع – پایان ، درست – غلط بازنگری بخش یازدهم بخش دوازدهم تناوب : همیشه ، بعضی اوقات ، هیچ وقت ، گاهی ، بیشتر اوقات ، غالب اوقات ، به ندرت درک کردن ، توجه و معنی : فعل های شرطی مسافرت و معامله در بانک : فعل های شرطی فعل های وابسته و واکنشی - صدای انسان ها ، حیوان ها و اشیاء جمله های دستوری ، حرف ندا ، اطاعت کردن ، عدم اطاعت غذا ، نوشیدنی و فعل های وابسته - پرسش ها : طبقه بندی حیوان ها و ساختمان ها، نه موضوع برای خواندن قیدهای تابع و شرطی - طبقه بندی حیوان ها بر اساس چنسیت و فعالیت - بازنگری بخش دوازدهم بخش سیزدهم توانستن و نتوانستن ، چگونه می توانیم بگوئیم ؟ قید تابع فعل های جدید خرید کردن ، فروشگاه ، قیمت ها و ارزش ها خوردن در خانه و بیرون ، آماده کردن غذا خرید در فروشگاه مواد غذایی - سریع سخن گفتن : درخواست برای تکرار آهسته گفتار فعالیت های پی در پی : آماده شدن و رفتن به مسافرتبا خودرو درخواست برای اشیاء -اشیائی که جا می شوند و اشیائی که جا نمی شوند واژه های متضاد : فراموش کردن – بخاطر داشتن ، گم کردن – پیدا کردن، دروغگوئی – حقیقت گوئی بازنگری بخش سیزدهم - بخش چهاردهم برنده شدن – بازنده شدن ، قبول شدن – رد شدن ، پنهان شدن – جستجو کردنو پیدا کردن حواس پنجگانه : بویایی ، بینایی ، شنوایی ، چشایی ، لامسه زمان های گذشته ، حال و آینده بیماری ، تندرستی : کارکنان بهداشت فعل های معین شرطی : انجام دادن ، توانستن و بایستن اجناس : فعل های مجهول ، مصدرها هندسه ، تقسیم بندی خط ، زاویه ها ، کسری و درصد مراجعه به پزشک جنگ ، اسلحه ها ، قسمت های ارتش - عمل کامل ، نزدیک بواقع ، علت و معلول ، عمل در مقابل فرضیات بازنگری بخش چهاردهم بخش پانزدهم احساسات و ابراز آن - تقویم : نامگذاری روزها و ماه ها دستکاری در فعل ها ده ملیت : مردم ، کشور ها ، زبان ها آموزش و پرورش ، از ابتدایی تا دانشگاه - قبل و بعد در زمان ، فضا ، غیره ، موافق و برخلاف ، حرف های اضافه تازه استانداردهای تقویم : اروپائی و آمریکائی فعالیت های کلاس درس : اصطلاحات ریاضی جغرافی و جهت های قطب نما کوشش ، موفقیت ، شکست ، شکل های فعل مصدری بازنگری بخش پانزدهم بخش شانزدهم لباس پوشیدن مناسب با هوا ، واژه های بیشتر در مورد زمان غذا خوردن در خارج از خانه : مکالمه با گارسن ، فعل های شرطی عشق و ازدواج شناخت تاریخ از راه معماری ، لباس ، فناوری و ...

تمامی زبان ها توسط ایران زبان در قالب 3 عدد دی وی دی ارائه می گردد.
  • قیمت (تومان):10,400
  • خرید پستی
سبد خرید

مجموعه آموزش زبان English for you

تعداد:

قیمت (تومان): 14,000
حذف
حذف
حذف
فرهنگ تصویری داینوسورها

تعداد:

قیمت (تومان): 2,500
حذف
حذف
حذف
مستند اقیانوس وحشی - Wild Ocean

تعداد:

قیمت (تومان): 3,600
حذف
حذف
حذف
جمع کل (تومان): 20,100

تکمیل خرید پستی
تلفن تماس
جستجو
تبلیغات
طراحی سایت
: واحد فنی ایران مارکت سنتر (شرکت نگین ابتکار توس)
Sponsor Partner